Konkurs "Ustaw Ligę" - regulamin

Konkurs "Ustaw Ligę" - regulamin

I. Postanowienia wstępne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ustaw Ligę (Konkurs) jest właściciel serwisu weszlo.com (Organizator).
2. Konkurs przeprowadzony będzie na stronie internetowej, prowadzonej przez Organizatora, pod adresem ustawlige.com w dniach od 5 lutego 2018 r. do  30 maja 2018 r.
3. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs, wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców Konkursu.

II. Udział w Konkursie
 
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały swój adres email i hasło, korzystając z instrukcji zamieszczonych na stronie ustawlige.com, lub osoby, które skorzystały z logowania przez Facebooka. Udział uczestników małoletnich nie jest możliwy.
2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wybór, na zasadach określonych poniżej, takiego wirtualnego zespołu piłkarzy, który będzie zdobywać najwięcej punktów w ramach rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy przez dwadzieścia jeden kolejek sezonu 2017/18, począwszy od 22. kolejki do 37. kolejki.
 
III. Rejestracja Klubu

1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem 22. kolejki rundy jesiennej sezonu 2017/2018, jak również w każdym czasie w trakcie rundy rozgrywek ligowych, o których mowa w paragrafie II pkt. 3.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie, zamieszczonego na stronie ustawlige.com formularza, zawierającego:
a) prawdziwe imię i nazwisko uczestnika - jego dane identyfikacyjne, oraz wybraną przez uczestnika nazwę Klubu. W rankingach dostępnych dla wszystkich uczestników Konkursu widoczne będą nazwa drużyny i pseudonim uczestnika Konkursu, podany podczas rejestracji;
b) imiona i nazwiska 15 piłkarzy wybranych przez niego z listy transferowej stanowiących klub uczestnika (dalej zwany Klubem);
c) imiona i nazwiska 11 piłkarzy Drużyny zgłoszonej do danej kolejki jesiennej rundy, według zasad opisanych w rozdziale IV regulaminu (Zgłaszanie drużyny);
d) wskazanie na jednego z wybranych i zgłoszonych do danej kolejki piłkarzy jako kapitana Klubu/Drużyny i jego Zastępcy;
e) wskazanie jednej z dostępnych formacji, według której są ustawieni piłkarze z pkt. c) powyżej,
3. W celu umożliwienia uczestnikom zakładania Klubów, Organizator udostępnia na stronach ustawlige.com listę transferową - listę piłkarzy będących do dyspozycji uczestników, w której określa umowną wartość każdego piłkarza.
4. Liczba wybranych przez uczestnika piłkarzy z jednego klubu ligowego ekstraklasy nie może przekroczyć trzech.
UWAGA! W przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego, który skutkuje zwiększeniem liczby zawodników w Klubie, uczestnik Konkursu zobowiązany jest dokonać korekty w składzie, t.j. sprzedać jednego z piłkarzy z klubu ligowego, których w tym momencie w Klubie może być więcej niż trzech. Musi to zrobić do startu najbliższej kolejki. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie punktował w najbliższej rundzie spotkań i kolejnych.
5. Łączna wartość wybranych przez uczestnika piłkarzy nie może przekroczyć budżetu przyznanego uczestnikowi przez Organizatora, który wynosi 30 milionów wirtualnych złotych.
a) Gracz ma możliwość zwiększenia budżetu Klubu. Dodatkowe 2 miliony wirtualnych złotych jego Klub może uzyskać, jeśli zdobędzie co najmniej 30 pkt., żeby pozyskać kolejne 2 miliony wirtualnych złotych jego Klub musi uzyskać co najmniej 80 pkt., żeby pozyskać kolejne 2 miliony wirtualnych złotych jego Klub musi uzyskać co najmniej 150 pkt.
b) W przypadku spełnienia warunków przez uczestnika, poproszony on zostanie o podanie kodu SMS do zwiększenia budżetu. Aby otrzymać kod SMS, trzeba wysłać pod numer 7255 SMS o treści WESZLO.KOD Koszt SMS to 2,46 z VAT. Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie miejsce, które wskaże system po spełnieniu warunków.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może dokonywać zmian cen piłkarzy. Cena zawodnika może wzrosnąć, jeśli Organizator uzna, że jego wartość jest za niska w stosunku do zdobywanych punktów w Konkursie i odwrotnie - cena zawodnika może zmaleć, jeśli Organizator uzna, że jego cena jest za wysoka w stosunku do zdobywanych punktów w Konkursie.
7. Przy zgłaszaniu Klubu do Konkursu uczestnik kupuje dwóch bramkarzy, pięciu obrońców, pięciu pomocników i trzech napastników. Niniejszy regulamin nie dopuszcza innego układu piłkarzy w ramach Klubu. Organizator określa w liście transferowej, który piłkarz jest bramkarzem, który obrońcą, który pomocnikiem, który napastnikiem.
8. Uczestnik może w czasie rozgrywek ligowych, w terminach określonych przez niniejszy regulamin, dokonywać zmian w składzie wybranego przez niego Klubu poprzez sprzedaż lub kupno piłkarzy według ich wartości pochodzącej z aktualnej listy transferowej, przy zachowaniu budżetu określonego w pkt. 5, z zastrzeżeniem w pkt. 6, z zachowaniem limitu określonego w punkcie 4. i reguły układu piłkarzy 2-5-5-3 w ramach Klubu. Uczestnik może również w każdym czasie rozgrywek, o których mowa w paragrafie II pkt. 3, dokonać zmiany kapitana Klubu/Drużyny i jego Zastępcy.
9. Organizator dokonuje zmian w liście transferowej w trakcie trwania Konkursu. Organizator zapewnia uczestnikom korzystanie z aktualnej listy transferowej przy wybieraniu składu Klubu i Drużyny przed każdą kolejką rozgrywek. Zmiany w liście transferowej dotyczą wprowadzenia nowych piłkarzy i ewentualnych zmian klubowych.
10. Jedna osoba w Konkursie może zarejestrować tylko jeden adres email i na tym jedynym adresie email może zgłosić do udziału w Konkursie pięć Klubów, przy czym pierwszy Klub zakłada za darmo. Jeśli chce założyć kolejne, musi do każdego uzyskać kod SMS. Aby otrzymać kod SMS, trzeba wysłać pod numer 7255 SMS o treści WESZLO.KOD. Koszt SMS to 2,46 z VAT. Otrzymany kod należy wpisać w odpowiednie miejsce, które wskaże system po wejściu w opcję Dodaj Klub.
Jeśli jedna osoba chce założyć szósty klub, to może go założyć na drugim adresie email, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy ma założonych 5 klubów na pierwszym loginie.
Jeśli jedna osoba chce założyć siódmy klub, to może go założyć tylko i wyłącznie na drugim adresie email, na tym, na którym założył szóstą drużynę. To samo z ósmą, dziewiątą i dziesiątą drużyną.
Podobnie, gdyby jedna osoba chciała założyć jedenastą drużynę. Musi zarejestrować trzeci adres email, itd.
11. W związku z tym, że jedna osoba może zarejestrować tylko jeden adres email (jeśli chce grać pięcioma drużynami), musi podać prawidłowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko).
- podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych spowoduje utratę Klubu lub nieprzyznanie ewentualnej nagrody. Nie ma możliwości korekty danych identyfikacyjnych,

IV. Zgłaszanie Drużyny

1. Konkurs dotyczy dwudziestu jeden kolejek sezonu 2017/2018, począwszy od 22. kolejki do 37. kolejki.
2. Spośród 15 piłkarzy kupionych do Klubu uczestnicy Konkursu wybierają drużyny w składzie 11 piłkarzy (dalej zwane Drużynami) i zgłaszają Drużyny do udziału w danej kolejce rozgrywek.
3. Do czasu każdorazowo określonego przez Organizatora na stronie ustawlige.com jako zamknięcie danej kolejki uczestnik może dowolnie kształtować i zmieniać układ piłkarzy w Drużynie zgłoszonej do udziału w danej kolejce, jak również dokonywać transferów, to jest kupować i sprzedawać piłkarzy w ramach swojego Klubu czy zgłoszonej Drużyny, z zastrzeżeniem, że zgłoszona Drużyna musi grać jednym z możliwych ustawień: 1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników; przy zachowaniu budżetu określonego w pkt. 5 III, z zachowaniem limitu określonego w punkcie 4. III.
4. W przypadku nie dokonania przez uczestnika żadnych zmian w składzie Drużyny w terminie przewidzianym na zgłaszanie Drużyn do danej kolejki, Organizator uznaje Drużynę zgłoszoną przez uczestnika do udziału w danej kolejce w składzie zgłoszonym przez niego w kolejce poprzedniej. Z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 4. III, w przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego.

V. Zasady punktacji i klasyfikacji

1. Punkty są przyznawane za prawdziwe osiągnięcia wybranych przez uczestnika piłkarzy w trakcie rozgrywek ligowych. Liczba punktów uzyskanych przez uczestnika Konkursu odpowiada sumie punktów uzyskanych przez piłkarzy, których wybrał do swojej Drużyny czy Klubu.
2. Punkty otrzymują tylko ci zawodnicy, którzy występowali w meczu, przy czym, żeby otrzymać punkty za mecz bez straty gola [pkt. 5 d], a także stracić punkty za puszczone bramki [pkt. 6 a]  liczba minut spędzonych na boisku musi wynosić co najmniej 60.
3. W przypadku, gdy w Drużynie nie zagra z jakiś powodów piłkarz ze składu podstawowego, określonego w IV pkt. 2. może się zdarzyć, że punkty dla drużyny zdobędzie piłkarz rezerwowy, który wejdzie w miejsce nie grającego piłkarza ze składu podstawowego.
4. Pierwszeństwo w zastąpieniu piłkarza ze składu podstawowego będzie miał piłkarz rezerwowy o najniższym numerze LP, czyli liczbie porządkowej widocznej obok piłkarza rezerwowego, nie wliczając w to bramkarza, którego może zastąpić tylko rezerwowy bramkarz.
UWAGA! Przy zastępowaniu piłkarzy ze składu podstawowego rezerwowymi, obowiązują dopuszczalne ustawienia w Konkursie (1-3-4-3, 1-3-5-2, 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-4-5-1, 1-5-3-2, 1-5-4-1, gdzie pierwsza cyfra oznacza liczbę bramkarzy, druga liczbę obrońców, trzecia liczbę pomocników, czwarta liczbę napastników. Przykład: gramy ustawieniem 1-3-4-3, a w rezerwie mamy taką kolejność - pomocnik, obrońca, obrońca. Jeżeli w meczu nie zagra jeden z podstawowych obrońców, to w jego miejsce nie może wejść pierwszy rezerwowy (pomocnik), gdyż wówczas gralibyśmy ustawieniem 1-2-5-3, a jak podajemy powyżej, takiego ustawienia w Ustaw Ligę nie ma. Dlatego w tym przypadku doliczane są punkty drugiego rezerwowego (obrońcy), o ile oczywiście wystąpił w kolejce.
5. Piłkarz otrzymuje punkty za:
a) Bramki. Każda kolejna bramka zdobyta przez danego zawodnika w jednym meczu warta jest tyle samo co poprzednia. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy: 4 punkty za każdą zdobytą bramkę, pomocnicy: 5 punktów za każdą zdobytą bramkę, obrońcy: 6 punktów za każdą zdobytą bramkę, bramkarze: 8 punktów za każdą zdobytą bramkę,
b) Asysty. Każda kolejna asysta uzyskana w jednym meczu warta jest tyle samo co poprzednia uzyskana przez danego zawodnika. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy i pomocnicy: 3 punkt za asystę, obrońcy: 4 punkty za asystę, bramkarze: 6 punktów za asystę,
Przyznajemy asysty:
- jeśli po podaniu zawodnik zdobędzie gola (strzelec może wykonać drybling),
Nie przyznajemy:
- za wywalczenie rzutu wolnego, po którym padnie bramka,
- za wywalczenie rzutu karnego (w konkursie Ustaw Ligę jest kategoria wywalczenie rzutu karnego i to ona reguluje ten przypadek – V, 5 pkt. podpkt. g ),
- przy bramce samobójczej,
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę,
- jeśli po strzale piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę,
- jeśli zawodnik, który zdobędzie gola, pokona bramkarza na raty, tzn. jeśli po strzale bramkarz lub inny zawodnik odbije piłkę, a strzelec gola trafi do bramki po dobitce,
UWAGA! To, czy dane zagranie jest asystą, decyduje organizator.
c) Podania kluczowe. Każde kolejne Podanie Kluczowe uzyskane w jednym meczu warte jest tyle samo co poprzednie uzyskane przez danego zawodnika. Szczegółowe reguły wyglądają następująco: napastnicy, pomocnicy, obrońcy, bramkarze: 1 pkt.
Przyznajemy Podanie Kluczowe:
- przy golu dla piłkarza, po którego strzale, dośrodkowaniu, podaniu, partner z zespołu zaliczy asystę,
- przy golu dla piłkarza, po którego strzale, dośrodkowaniu, podaniu, interwencje zawodników drużyny przeciwnej nie zapobiegną bramce,
UWAGA! To, czy dane zagranie jest Podaniem Kluczowym, decyduje tylko i wyłącznie Organizator..
d) Mecz bez straconej bramki - obrońcy i bramkarze po 3 pkt., pomocnicy 1 pkt. Piłkarz aby otrzymać bonus musi spełnić warunek liczby minut spędzonych na boisku w wymiarze co najmniej 60.
e) Obrona rzutu karnego - 4 pkt. Punktów nie przyznaje się, jeżeli wykonawca rzutu karnego nie trafił w światło bramki.
- jeśli po strzale piłkę odbije bramkarz, ale wykonawca wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to za niestrzelenie karnego otrzymuje minus 3 pkt., ale też dostanie tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji; bramkarz plus 4 pkt. za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłkę odbije bramkarz, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., bramkarz plus 4 pkt. za obronę karnego, ale traci punkty za straconą bramkę, a piłkarz, który wykazał się refleksem tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji,
- jeśli po strzale z rzutu karnego piłka odbije się od słupka, a jeden z zawodników wykaże się refleksem i strzeli bramkę, to egzekutor karnego otrzymuje minus 3 pkt., a piłkarz, który wykazał się refleksem - tyle punktów, ile otrzymuje zawodnik za bramkę, grający na danej pozycji, a bramkarz traci punkty za bramkę;
f) Za udział w meczu: dla zawodników grających od początku spotkania po 2 pkt., dla rezerwowych, którzy weszli na boisko po 1 pkt., oraz dla obu wyżej wymienionych kategorii zawodników za udział w meczu zakończonym zwycięstwem ich drużyny - dodatkowo 2 pkt., a w przypadku remisu - dla obu wyżej wymienionych kategorii zawodników za udział w meczu zakończonym remisem ich drużyny – dodatkowo 1 pkt.
g) Za wywalczenie rzutu karnego - bramkarz , obrońca, pomocnicy i napastnicy - wszyscy 2 pkt. Wywalczenie rzutu karnego jest wtedy, kiedy zawodnik zostanie sfaulowany w polu karnym przez zawodnika drużyny przeciwnej.
h) Za otrzymanie w serwisie WESZLO.COM noty 9 (słownie: dziewięć) lub 10 (słownie: dziesięć) – 4 pkt.
Noty są wystawianie przez serwis WESZLO.COM. Decyzja organizatora przy przyznawaniu not jest ostateczna.
6. Zawodnik traci punkty za:
a) Stratę bramki - tylko bramkarze i obrońcy - po minus 1 pkt. za każdą straconą bramkę z wyłączeniem pierwszej.
b) Żółtą kartkę - minus 1 pkt.
c) Czerwoną kartkę - minus 3 pkt.
- gdy w meczu zawodnik dostanie dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną, otrzymuje w konkursie - minus 2 pkt.
- gdy w meczu zawodnik dostanie żółtą kartkę, a potem od razu czerwoną, otrzymuje w konkursie - minus 4 pkt.
d) Za niewykorzystany rzut karny - minus 3 pkt.
e) Za bramkę samobójczą - minus 3 pkt.
- jeśli po strzale zawodnika piłka odbije się od słupka lub poprzeczki, a potem od bramkarza lub innego zawodnika drużyny przeciwnej i wpadnie do bramki, to taką sytuację traktujemy jako bramkę samobójczą - bramkarz lub zawodnik, którzy skierują piłkę do własnej bramki otrzymują minusowe punkty, natomiast piłkarz, po którego strzale piłka trafiła w słupek lub poprzeczkę, nie otrzymuje żadnych punktów.
f) Za spowodowanie rzutu karnego (ręka, faul) - minus 2 pkt.
g) Za otrzymanie w serwisie WESZLO.COM noty 1 (słownie: jeden) lub 2 (słownie: dwa) – minus 4 pkt.
Noty są wystawianie przed serwis WESZLO.COM. Decyzja organizatora przy przyznawaniu not jest ostateczna.
7. Piłkarz wybrany przez uczestnika jako kapitan zgłoszonej do danej kolejki Drużyny zdobywa, jak również traci punkty w wymiarze podwójnym w stosunku do punktacji przedstawionej w pkt. 5 i 6 powyżej.
a) w przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra Kapitan Drużyny, punkty w wymiarze podwójnym otrzymuje jego Zastępca.
b) w przypadku, gdy w kolejce ligowej nie zagra Kapitan Drużyny i jego Zastępca, nikt w Drużynie nie otrzyma podwójnej liczby punktów.
8. Po każdej kolejce uczestnik Konkursu może w swojej drużynie sprzedawać i kupować piłkarzy. Dwa pierwsze transfery są za darmo, tzn. z konta punktowego najbliższej kolejki nie zostanie odjęta prowizja. Sprzedając jednak kolejnego piłkarza (trzeciego, czwartego itd.),  gracz zapłaci prowizję za transfer - ta prowizja to minus 3 punkty.
Zasada ta nie obowiązuje przed pierwszą kolejką, przed którą uczestnik przystępuje do Konkursu.
9. Punkty przyznawane są na podstawie statystyk piłkarskich opracowywanych przez Organizatora, publikowanych pod adresem ustawlige.com. Dla potrzeb Konkursu punktacja umieszczona na stronie ustawlige.com jest ostateczna. To organizator decyduje o punktacji, także w przypadku, gdy Komisja Ligi zdecyduje się komuś anulować kartkę.
10. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, którego Klub zdobędzie największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach, o których mowa w paragrafie II pkt. 3.
11. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o kolejności we wszystkich klasyfikacjach konkursowych decyduje największa liczba punktów w kolejce ze wszystkich rozegranych rund. W przypadku, gdy i tu liczba punktów jest jednakowa, to o kolejności w rankingu decyduje Reguła Pierwszeństwa, czyli kolejność zgłoszenia Klubu (im wcześniej, tym wyższa pozycja). Zgłoszenie Klubu następuje po przyjęciu przez system prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego (zaakceptowaniu regulaminu, nazwy drużyny, imienia i nazwiska, pseudonimu, wyboru ligi klubowej, wyborze sponsora).
12. Organizator opublikuje na stronie ustawlige.com listę zwycięzców Konkursu w czasie 7 dni od jego zakończenia.

VI. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zwycięzcy Konkursu, to jest uczestnika, którego Klub zdobył największą łączną liczbę punktów w rozgrywkach, o których mowa w paragrafie II pkt 3: 300 zł (trzysta złotych) oraz NAGRODA ZOSTANIE PODANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE,
b) za zajęcie 2-go miejsca: 200 zł (dwieście złotych),
c) za zajęcie 3-go miejsca: 100 zł (sto złotych),
2. Nagrodami za zwycięstwo w kolejkach (od 1. do 21.):
a) za zajęcie 1-go miejsca: 100 zł (sto złotych) jako voucher do wykorzystania w sklepie R-GOL.COM,
3. Nagrodami za zwycięstwo w klasyfikacjach miesiąca:
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień:
a) za zajęcie 1-go miejsca: 500 zł (pięćset złotych) jako voucher do wykorzystania w sklepie R-GOL.COM,
4. Nagroda w klasyfikacji lig prywatnych,
a) dla administratora najlepszej ligi prywatnej: 100 zł (sto złotych)
5. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,00 PLN.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
2. Przetwarzanie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, i punktacją w Konkursie.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych adresowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia uzyskanie prawa do nagrody w Konkursie.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na mailowo wraz z uzasadnieniem do: [email protected], w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez komisję Organizatora.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

IX. Usługi  SMS

1. Konkurs umożliwia zarejestrowanym użytkownikom, będącym użytkownikami telefonii komórkowej, możliwości uzyskania kodów.
2. Usługi SMS polegają na dostarczaniu użytkownikowi w czasie trwania Konkursu poprzez numer telefonu komórkowego użytkownika następujących funkcjonalności:
a) kod do nowego Klubu,
b) kod do Sponsora,
3. W celu aktywacji poszczególnych funkcji Serwisu użytkownik powinien wysłać pod numer 7255 wiadomość SMS Premium o treści według następującego wzoru:
a) przy funkcji kod do nowego Klubu
WESZLO.KOD
Po wysłaniu tego SMS-a gracz otrzyma kod, który pozwoli mu zarejestrować nowy Klub na stronie ustawlige.com,
b) przy funkcji kod do Sponsora,
WESZLO.KOD
Po wysłaniu tego SMS-a gracz otrzyma kod, który pozwoli mu wybrać sponsora na stronie ustawlige.com
7. Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania abonentów Konkursu o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego konkursach SMS-owych związanych z Konkursem. Szczegółowe zasady konkursów, komendy aktywacyjne oraz nagrody będą ogłaszane każdorazowo na stronie Organizatora pod adresem: ustawlige.com
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez operatora sieci GSM, Telekomunikację Polską S.A., dostawców usług internetowych oraz inne osoby prawne, podmioty nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne.
9. Wysłanie SMS każdorazowo aktywującego Konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

X. Przepisy końcowe

1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
a) uczestnik Konkursu zobowiązany jest przestrzegać zasad związanych z rejestracją adresu email, rejestracją Klubu, zakładaniem Drużyny. W przypadku niedozwolonych operacji, które mogą skutkować przekroczeniem budżetu lub limitu piłkarzy z jednego klubu ligowego, uczestnik Konkursu zobowiązany jest sprzedać piłkarza i kupić innego. Jeśli tego nie zrobi, do punktacji kolejki jego operacje w składzie nie zostaną uwzględnione, a punktować będzie skład z kolejki poprzedniej. Z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 4. III, czyli w przypadku transferu piłkarza do innego klubu ligowego.
b) może się zdarzyć, że z powodu złych warunków atmosferycznych nie odbędą się ostatnie ligowe kolejki (listopad, grudzień). Wówczas edycja konkursu zostanie skrócona i obowiązywać będą kolejki, które faktycznie zostały rozegrane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich pod adresem ustawlige.com.
Organizator zastrzega sobie prawo do informowania uczestników Konkursu o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego dodatkowych konkursach związanych z Konkursem lub innych ważnych informacji dotyczących Konkursu. Szczegółowe zasady konkursów oraz nagrody będą ogłaszane każdorazowo na stronie Organizatora pod adresem ustawlige.com
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia nie będące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora.
4. Konkurs Ustaw Ligę jest przeznaczony dla osób władających językiem polskim i mieszkającym poza Polską, czyli w krajach, w których internetowe zakłady bukmacherskie są legalne.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 5 lutego 2018 r.